SZWAJCARIA POŁCZYŃSKA

Połczyn-Zdrój jest uzdrowiskiem znanym w Polsce i zagranicą. Leżące na Pomorzu zachodnim miasto w znacznej części mieści się na terenie Drawskiego Parku Krajobrazowego. Trwająca od 300 lat tradycja uzdrowiskowa, oparta na zastosowaniu doskonałej jakości borowiny i permskich solanek, czyni miasto i gminę Połczyn-Zdrój jednym z najbardziej rozpoznawalnych kurortów w Polsce.

Dzięki ostatnim zlodowaceniom tereny są ukształtowane w sposób pofałdowany i noszą miano „Szwajcarii Połczyńskiej”. Powierzchnia gminy w blisko 40 procentach pokryta jest lasami, w których znaczną część stanowią siedliska buka. Są tu trzy rezerwaty przyrody i kilkadziesiąt gatunków roślin i zwierząt znajdujących się pod ścisłą ochroną. Przez gminę wiodą trzy piesze szlaki turystyczne, szlak konny, trzy szlaki rowerowe i 30 kilometrowa ścieżka rowerowa zbudowana na dawnym nasypie kolejowym do Złocieńca.

Połczyn-Zdrój jest miastem, w którym odbywają się liczne wydarzenia o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym – Impreza Integracyjna dla Dzieci Niepełnosprawnych „Radość bez Granic”, Ogólnopolskie Spotkania Myśliwskie „Darz Bór”, Ogólnopolski Turniej Policyjnych Patroli Rowerowych, Ogólnopolski Turniej Recytatorski im. Skamandrytów to tylko niektóre propozycje z bogatej oferty kulturalnej i rozrywkowej miasta.
Wśród wielu atrakcji występujących w Połczynie-Zdroju na szczególną uwagę zasługuje 80 hektarowy park, w którym zlokalizowana jest większość obiektów uzdrowiskowych oraz pijalnia wody „Joasia”. Występuje tu ponad 60 gatunków drzew i krzewów. Kolejny wartościowy obiekt to wzniesiony w XIII wieku zamek. Obiekt był wielokrotnie przebudowywany, a średniowieczny charakter zachowały jedynie piwnice.